Grozdana Belopavlović, novi magistar na BBA

Dana, 1. oktobra 2009. godine, Grozdana Belopavlović, asistent na Beogradskoj bankarskoj akademiji, odbranila je magistarsku tezu pod nazivom: „Analiza dugoročne finansijske sigurnosti preduzeća“ na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Komisiju za ocenu i odbranu magistarske teze sačinjavali su: prof. dr Nikola Stefanović, predsednik komisije, dr Dejan Malinić, mentor i dr Vlade Milićević, član komisije.

 

okt1_mag_gb1okt1_mag_gb2

okt1_mag_gb3

okt1_mag_gb4
okt1_mag_gb5okt1_mag_gb6