Inicijalna grupa BBA postala ekstanzija AIESEC

Dana, 7. decembra 2008. godine na sastanku predsedništva AIESEC Srbija doneta je odluka kojom je i zvanično potvrđeno da je inicijalna grupa BBA postala ekstenzija AIESEC.

Na taj način BBA se pridružila porodici fakulteta koji imaju kancelariju AIESEC.