Intervju dr Hasana Hanića dat magazinu „BANKAR“

Prof. dr Hasan Hanić, dao je intervju magazinu „BANKAR“, broj 42, jun 2010. godine, na strani 34. i 35., na temu profesija bankar i očekivanim transformacijama u bakarskom sektoru.

Pročitajte intervju.