Intervju prof. dr Hasana Hanića na temu upisa studenata na BBA

Prof. dr Hasan Hanic, redovni član Naucnog društva dao je intervju Televiziji „Jedinstvo“ Novi Pazar o aktuelnim pitanjima upisa studenata na fakultete s posebnim osvrtom na koncepciju Beogradske Bankarske Akademije.

Pogledajte intervju.