Intervju prof. dr Hasana Hanića na temu razvoj privrede Srbije i Novog Pazara

Prof. dr Hasan Hanic, redovni član Naucnog društva i specijalni savetnik Direktora Instituta ekonomskih nauka dao je intervju Televiziji „Jedinstvo“ Novi Pazar o aktuelnim pitanjima razvoja privrede Srbije i Novog Pazara.

Pogledajte intervju.