Intervju prof. dr Zorana Grubišića časopisu EKONOMETAR

Dana 4.3.2010. godine profesor dr Zoran Grubišić za časopis EKONOMETAR dao intervju o trenutnoj ekonomskoj situaciji u Srbiji.

Pročitajte intervju.