Intervju studenata BBA u cilju zaposlenja u AIG Osiguranje a.d.o.

Dana, 28.09.2009 godine, dekan prof. dr Gordana Vukelić i prof. dr Hasan Hanić primili su predstavnike AIG Life Osiguranje a.d.o., Vladimira Veselinovića i Djordja Vujovića. Predstavnici Life Osiguranje a.d.o., obavili su intervju sa svršenim I studentima III godine BBA u cilju zaposlenja u navedenoj osiguravajućoj kući.

sep28_intervju1 sep28_intervju2 sep28_intervju3