Izdavačka delatnost

Aktuarska i finansijska matematika

Aktuarska i finansijska matematika

Nebojša Marić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Beograd : Čigoja štampa)
[XI], 189 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 86-7852-005-1
COBISS.SR-ID 132957196