Izdavačka delatnost

Deindustrijalizacija u Srbiji : mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora

Deindustrijalizacija u Srbiji : mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora

redaktor Božo Drašković
Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2014 (Beograd : Čigoja štampa)
722 str. : graf. prikazi, tabele ; 24cm
ISBN 978-86-89465-12-9
COBISS.SR-ID 207524364