Izdavačka delatnost

Finansijska matematika : sa elementima opšte matematike

Finansijska matematika : sa elementima opšte matematike

Nebojša Marić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Beograd : Čigoja štampa)
263 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 86-7852-004-3
COBISS.SR-ID 132956172