Izdavačka delatnost

Finansijska tržišta u uslovima krize

Finansijska tržišta u uslovima krize

Dejan D. Erić, Mališa Đ. Đukić
Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2012 (Novi Sad : SP print)
XVI, 403 str. : ilustr. ; 31 cm
ISBN 978-86-80315-96-6
COBISS.SR-ID 195395596