Izdavačka delatnost

Global economic trends – Challenges and opportunities

Global economic trends – Challenges and opportunities

Book of Abstracts
Zoran Grubišić, Darko Vuković, Hasan Hanić, Milica Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2022.
155 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-070-9
COBISS.SR-ID 80986377