Izdavačka delatnost

Global economic trends – Challenges and opportunities

Global economic trends – Challenges and opportunities

Book of Abstracts
Editors: Z. Grubišić, D. Vuković, H. Hanić, M. Bugarčić
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2021.
146 str. ; 24cm
ISBN 978-86-7852-066-2
COBISS.SR-ID 51153673