Izdavačka delatnost

Komunikacione veštine i efektivno liderstvo

Komunikacione veštine i efektivno liderstvo

Dragan Milinković Fimon, Milojko M. Bazić
Beograd : Beogradska bankarska akademija : Institut ekonomskih nauka, 2009 (Beograd : Čigoja štampa)
190 str. ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-024-2
COBISS.SR-ID 168303116