Izdavačka delatnost

Konvergencija finansijskog izveštavanja u globalnom okruženju

Konvergencija finansijskog izveštavanja u globalnom okruženju

Grozdana Marinković
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2019
146 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-053-2
COBISS.SR-ID 277890572