Izdavačka delatnost

Marketing

Marketing

Hasan Hanić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd : Čugura print)
[3], VII, 291 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-012-9
COBISS.SR-ID 143330572