Izdavačka delatnost

Međunarodna ekonomija : teorija i politika : osmo izdanje

Međunarodna ekonomija : teorija i politika : osmo izdanje

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld
[prevodioci Nina Stojanović, Mirjana Gogić] ; redaktori Marko Malović, Predrag Bjelić
Beograd : Data status, 2009 (Novi Sad : Print)
XXVIII, 706 str. : graf. prikazi ; 27 cm
ISBN 978-86-7478-072-5
COBISS.SR-ID 157928460