Izdavačka delatnost

Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta

Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta

Frederic S. Mishkin
[prevod 7. izdanja [izvornika] Biljana Lalović] ; redaktori izdanja na srpskom jeziku Dejan Erić, Boško Živković ; [stručni saradnik Dušan Ilić]
Beograd : Data status, 2006 (Novi Sad : Print)
XXXVIII, 679 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 86-7478-011-3 (karton)
ISBN 978-86-74780011-4
COBISS.SR-ID 132895500