Izdavačka delatnost

Osiguranje i teorija rizika

Osiguranje i teorija rizika

Boris Marović, Veselin Avdalović
Novi Sad : Centar za automatizaciju i mehatroniku ; Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006 (Subotica : Minerva)
306 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 86-7852-007-8
COBISS.SR-ID 216156935