Izdavačka delatnost

Osiguranje kredita

Osiguranje kredita

Duško Knežević
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd : Čugura print)
154 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
ISBN 978-86-7852-009-9
COBISS.SR-ID 137769996