Izdavačka delatnost

Osiguranje

Osiguranje

Veselin Avdalović
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd : Čugura print)
XII, 313 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-013-6
COBISS.SR-ID 143496460