Izdavačka delatnost

Osnovi finansijske statistike

Osnovi finansijske statistike

Osnovi finansijske statistike / Hasan Hanić, Ivana Simeunović
Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2017 (Beograd: Čigoja
štampa)
277 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-039-6
COBISS.SR-ID 230078476