Izdavačka delatnost

Osnovi finansijskog menadžmenta

Osnovi finansijskog menadžmenta

James C. Van Horne, John M. Wachowics
[prevod 12. izdanja [izvornika] Tatjana Petrović] ; redaktori izdanja na srpskom jeziku Dejan Erić, Vladimir Čolić, Božo Drašković
Beograd : Data status, 2007 (Novi Sad : Print)
XXIV, 711 str. : graf. prikazi ; 27 cm
ISBN 978-86-7478-014-5
COBISS.SR-ID 144904716