Izdavačka delatnost

Osnovi marketinga

Osnovi marketinga

David Jobber i John Fahy
[prevodilac Bojana Vujanović] = redaktor srpskog izdanja Hasan Hanić
Beograd : Data status, 2006 (Novi Sad : SP Print)
XXIII, 390 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 86-7478-023-7
COBISS.SR-ID 134536972