Izdavačka delatnost

Poslovno pravo

Poslovno pravo

Lucija Spirović-Jovanović
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2005 (Beograd : Čugura print)
XV, 332 str. ; 24 cm
ISBN 86-7852-000-0
COBISS.SR-ID 126093580