Izdavačka delatnost

Principi marketinga

Principi marketinga

Hasan Hanić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007 (Beograd : Čugura print)
[6], IX, 387 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-010-5
COBISS.SR-ID 138396428