Izdavačka delatnost

Proces istraživanja tržišta

Proces istraživanja tržišta

Hasan Hanić
Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, 2008 (Beeograd : Čigoja Štampa)
[6], VIII, 371 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-018-1
COBISS.SR-ID 146732300