Izdavačka delatnost

Repetitorijum osnovnih matematičko-statističkih pojmova

Repetitorijum osnovnih matematičko-statističkih pojmova

Hasan Hanić
Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo,osiguranje i finansije, 2018
104 str; graf. prikazi; 24 24 cm
ISBN 978-86-7852-049-5
COBISS.SR-ID 269212428