Izdavačka delatnost

Statistika:načela i statistički metodi

Statistika: načela i statistički metodi

Ljubica Škara Vidojević
Beograd: Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava :
Beogradska bankarska akademija, 2018
206 str. : tabele, graf. prikazi ; cm
ISBN 978-86-7852-047-1
COBISS.SR-ID 269056012