Izdavačka delatnost

Transnacionalne korporacije i globalni finansijski tokovi

Transnacionalne korporacije i globalni finansijski tokovi

Ismail Musabegović
Beograd : Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beogradska bankarska akademija, 2007 (Beograd : Čigoja štampa)
X, 234 str. : tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-014-3
COBISS.SR-ID 145223948