Izdavačka delatnost

upravljanje-marketingom-200x286

Upravljanje marketingom

Hasan Hanić
Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2008 (Beograd : Čugura print)
[8], VII, 373 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-017-4
COBISS.SR-ID 146689548