Izdavačka delatnost

Upravljanje rizicima u bankama

Upravljanje rizicima u bankama

Periša Ivanović
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2009 (Beograd : Čigoja štampa)
XII, 464 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-023-5
COBISS.SR-ID 157217804