Izdavačka delatnost

Uvod u ekonomiku kulture

Uvod u ekonomiku kulture

Dragan Milinković Fimon
Beograd : Institut ekonomskih nauka : Beogradska bankarska akademija, 2007 (Beograd : Čigoja štampa)
VII, 239 str. ; 24 cm
ISBN 978-86-80315-70-6
COBISS.SR-ID 145913100