Izdavačka delatnost

Vlasnička struktura banaka : razlika u stepenu učešća stranog kapitala u zemljama „Stare“ i „Nove Evrope“ i specifičnost Slovenije

Vlasnička struktura banaka : razlika u stepenu učešća stranog kapitala u zemljama „Stare“ i „Nove Evrope“ i specifičnost Slovenije

Arsenije J. Dušanić
Beograd : Beogradska bankarska akademija, 2011 (Beograd : Nauka i društvo)
93, 86 str. ; 21 cm
ISBN 978-86-7852-033-4
COBISS.SR-ID 183376140