Izdavačka delatnost

Zbirka rešenih zadataka iz finansijske statistike

Zbirka rešenih zadataka iz finansijske statistike

Ivana Simeunović
Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2009 (Beograd : Čigoja štampa)
125 str. : tabele ; 24 cm
ISBN 978-86-7852-021-1
COBISS.SR-ID 155105036