Izmena i dopuna Zakona o Visokom obrazovanju

Izmenama i dopunama Zakona o Visokom obrazovanju od 29. juna 2010. godine omogućeno da studenti koji ostvare 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena steknu naziv «diplomirani».

Naziv «diplomirani» i odgovarajuću diplomu student može steći nakon što završi osnovne studije i potom položi sve ispite prve godine na master studijskom programu Investiciono bankarstvo (MIB).