Izveštaj o poseti Univerzitetu gastronomskih nauka, Polenco Italija

Studijski program: Finansijski, bankarski i poslovni menadžment (MMB)

Studijsko putovanje studenata master programa u Torino, Italija, septembar 4-14.2009.

Izveštaj o poseti Univerzitetu gastronomskih nauka, Polenco Italija

 

Datum:       6. septembar, 2009
Mesto: Univzitet za gastronomske nauke, Pollenzo, Italija
Učesnici: 22 studenta MMB programa
Domaćin: Rektor Univerziteta za gastronomske nauke, Dr Valter Cantino

 

Istorija i misija Univerziteta

Univerzitet gastronomskih nauka osnovan je 2004. godine od strane međunarodnog neprofitnog pokreta „Spora hrane“ u saradnji sa italijanskim regijama Pijemont i Emilia-Romanja. Univerzitet je od ministarstva priznata, privatna neprofitna institucija. Njen cilj je da stvori međunarodmi istraživački i edukativni centar za one koji rade na osavremenjivanju metoda u ratarstvu, zaštiti bio-različitosti i izgradnji organske veze između gastronomije i poljoprivredne nauke.

Rezultat obuke na Univrezitetu je formiranje nove profesionalne ličnosti–gastronoma – veštog u proizvodnji, distribuciji, promociji i komunikaciji visoko kvalitetne hrane. Oni predstavljaju buduću generaciju edukatora i inovatora, urednika multimedijalnih programa, marketari finih proizvoda, i menadžera konzorcijuma poslova u oblasti proizvodnje hrane i turističkih kompanija. Studenti ovog fakulteta, dolazeći sa svih strana sveta, stiču dinamično iskustvo u zanatskoj i industrijskoj proizvodnji hrane, zahvaljujući komplementarnom obrazovanju iz prirodnih i društvenih nauka, treningu osetljivosti, kao i seminarima koji se održavaju na 5 kontinenata.

Do današnjeg dana, oko 600 studenata je studiralo ili studira na ovom fakultetu.

Uprava

Dekan Univerziteta gastronomskih nauka je Dr. Valter Cantino od 1. oktobra 2008. godine, a od 31. oktorba 2008 godine, prodekan univerziteta je Dr. Alberto Capatti – profesor istorije kuhinje i gastronomije. Savet fakulteta je ujedno i savet univerziteta, a čine ga dekan koji predsedava njime, profesori na univerzitetu, predstavnici istraživači i tekući studenti.

Asocijacija prijatelja univerziteta

Univerzitet gastronomskih nauka je privatni, neprofitni, od strane ministarstva priznati univerzitet, zasnovan na principima drugih prestižnih italijanskih univerziteta. Njegove nastavne aktivnosti su podržane od strane nezavisne neprofitne asocijacije – Asocijacije prijatelja univerziteta koja nadgleda organizacione i finansijske poslove.

Asocijacijom prijatelja univerziteta upravlja Skupština članova i Odbor direktora čiji su članovi takođe i osnivači, pokret Spore Hrane i regioni Pijemont i Emilija – Romanja.

Studijski programi Univerziteta

Trogodišnji program osnovnih studija – ovaj program je namenjen studentima koji su zainteresovani za profesionalni trening u multidisciplinarnim gastronomskim studijama. Kroz pristup koji objedinjuje istovremeno društvene i prirodne nauke, program studentima pruža neophodne znanje i veštine za rad u proizvodnji, obradi, distribuciji i promociji hrane i pića, kao i u okviru  vinskog turizma, čime ih osposobljava da na najbolji mogući način prepoznaju i ocene kvalitet hrane. Studije su na italijanskom i engleskom jeziku. Studenti su obavezni da pohađaju kurseve na oba jezika, kao i da prisustvuju svim studijskim putovanjima. Program čine predmeti koji obuhvataju gastronomiju i programe komuniciranja hrane. Svaki od premeta može sadržati seminare posvećene specifičnim problemima, a predmeti se mogu menjati iz godine u godinu.
Dvogodišnje diplomske studije –  ovaj program u gastronomiji i komunikaciji hrane je kreiran tako da razvijaja veštine menadžmenta hrane i vinskog turizma i marketinga hrane visokog kvaliteta. Kursevi programa obuhvataju ekonomiju i nauku o potrošačima, multiplatformske komunikacije, distribuciju i promociju turizma. Studijsko obrazovanje u inostranstvu stiče se na Univerzitetu New Hampshire (USA) kao i na drugi strani univerzitimam, stručna praksa pruža studentima mogućnost sticanja profesionalnog iskustva u italijanskoj ili međunarodnoj kompaniji ili organizaciji.

Jednogodišnji master studijeItalijanska Gastronomija i Turizam namenjen je onima koji žele da steknu profesionalne veštine u oblastima regionalne promocije, biorazličitosti i održive prehrambene industrije. Program nudi široko znanje različitih aspekata italijanske gastronomije, obraćajući posebnu pažnju na pitanja koja se tiču etike i održivosti gastronomskog turizma.  Predavači uključuju profesore univerziteta i stipendiste koji rade u sektoru nacionalnih i internacionalnih nivoa, novinare i druge ekspertske poznavaoce gastronomije. Prehrambeni proizvodi kao sto su vino, konzervisano meso, maslinovo ulje i balzamsko sirće se izučavaju kako sa tehničke tako i sa humanističke perspektive, pružajući mnoštvo načina za analizu. Kroz vežbe, degustaciju i studijske obilaske zanatskih i industrijskih proizvođača hrane u Italiji i Evropi studenti stiču alate za promovisanje i unapređenje vrednosti visoko kvalitetnih prehrambenih proizvoda. Studenti izlaze za studija spremni za posao u prehrambenom i vinskom turizmu, sa razvijenom svesti o čovekovoj sredini, društvenoj i kulturnoj održivosti, kao i pristupom usmerenom na etičku proizvodnju i potrošnju. Nastava se odvija na engleskom jeziku, a program traje 12 meseci. Predmeti ovog programa obuhvataju kurseve koji se odnose na italijansku gastronomiju i turizam. Svaki može sadržati seminare posvećene specifičnim problemima, a predmeti se mogu menjati iz godine u godinu.

Jednogodišnje Master studije – program Prehrambena kultura i komunikacija su namenjene internacionalnim studentima koji zahtevaju inovativni pristup studijama o hrani i načinima na koji se vode diskusije na tu temu. Program nudi široki miks nastavnih lekcija, vežbi, degustacija i studijskih putovanja širom Italije i u inostranstvu, pružajući multi-eksperimentalno razumevanje kako visoko kvalitetnih zanatskih i industrijskih prehrambenih proizvoda, tako i neophodnog znanja i ekspertize za rad u oblasti prehrambene komunikacije. Kroz pristup koji objedinjuje antropologiju, istoriju i ekonomiju konzumiranja hrane, studenti stiču alate za razvijanje novih  komunikacija, strategija promocije i prodaje u okviru gastronomije.  Diplomirani studenti su spremni za rad u marketingu i PR-u, obrazovanju i projektnom menadžmentu. Predavanja se održavaju na Engleskom jeziku, a program traje 12 meseci. Premeti master programa obuhvata i društvene i prirodne nauke. Praktično učenje, laboratorijski rad i studijski obilasci da bi se otkrili proizvodi i njihove oblasti porekla dopunjuju nastavne aktivnosti kako bi pružili studentima interdisciplinarni pristup svetu gastronomije.

Aktivnosti izvan učionice

Školski vrt – U cilju boljeg razumevanja nove definicije kvaliteta hrane koju pruža ovaj univerzitet, u kojem je vrednost bazirana na društvenom, ekološkom i ekonomskom uticaju proizvodnje, procesinga i distribucije, studenti mogu pohađati kurs Ekološke Hortikulture i održive poljoprivrede. Bašta je idealna laboratorija za primenu teorijskih znanja i za razvoj veće svesti mnogih značenja kvaliteta. Sa veštinama da se upuste u dijaloge sa profesionalcima u sektoru, diplomirani studenti mogu doprineti boljem sistemu proizvodnje hrane, uključujući prirodan pristup.

Laboratorija za razvijanje veština pisanja – U saradnji sa Holden School iz Torina, ovaj univerzitet pruža studentima mogućnost da razviju veštinu pisanja. Laboratorija uključuje vežbe pisanja i uredništva, sa posebnim ciljem usavršavanja novinarskih veština vezanih za gastronomiju. Ovi kursevi se održavaju na engleskom i italijanskom jeziku.

Široki pogled na svet hrane

Kako bi uspostavili vizuelni zapis bezbrojnih formi proizvodnje i potrošnje hrane širom sveta kao i kulturološke različitosti koje karakterišu internacionalnu gastronomiju, univerzitet je lansirao multimedijalnu arhivu. Kao podrška ovome, filmska enciklopedija – projekat koji dokumentuje postojeći sadržaj i stimuliše kreativnost novih studenata – posebna saradnja razvijena je sa Berlin International Film Festival, pod upravom proslavljenog direktora fotografije, Michael Balhausom. Ovaj projekat ide ruku po ruku sa novom kinematografskom radionicom koju je osnovao Univerzitet, u kojoj učestvuje odabrana grupa studenata na bazi njihovog audiovizuelnih interesovanja i mogućnosti. Ovaj timski rad je već bio prikazan na raznim filmskim festivalima.

Izveštaj pripremili:
– Tamara Kuvačić
– Tomislava Dobrić

sep8_ungastro1sep8_ungastro2
sep8_ungastro3sep8_ungastro4

sep8_ungastro5