Javna tribina

U utorak, 11.12.2007. godine, na Beogradskoj bankarskoj akademiji održana je Javna tribina na temu: „Zaduživanje opština: obveznice ili bankarski krediti – najnovija iskustva iz Mađarske“.

Prezentacija gospodina Charles-a Jokay-a:
Municipal Borrowing – Bonds or Bank Loans, Recent Experiences from Hungary 

dog_112 dog_111