Konkurs za stipendije

Zainteresovani maturanti mogu konkurisati za stipendiju Fakulteta odnosno umanjenje visine školarine slanjem emaila na office@bba.edu.rs do 31. marta.

Kriterijum za dodeljivanje stipendija je uspeh (prosečna ocena) koju su maturanti ostvarili. Broj stipendija je ograničen.