Održana medjunarodna konferencija pod nazivom Serbia and the European Union: economic lessons from the new member states

U saradnji  sa Institutom ekonomskih nauka i Univerzitetom Coimbra (Portugal) održana je 2. decembra, 2010. godine međunarodna naučna konferecija

Serbia and the European Union: economic lessons from the new member states

Referate su podneli učesnici iz Portugalije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Crne Gore i Srbije.

Pored ostalih konferenciju je pozdravio prof. dr Hasan Hanić.

2_dec_coimbra_1 2_dec_coimbra_2