Međunarodna konferencija „EKONOMSKE PERSPEKTIVE DRUGE DECENIJE XXI VEKA – Kako izaći iz krize -“ u okviru Međunarodnog projekta V4, BBA, 14-15 april 2010.

Beogradska bankarska akademija u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka i

Ekonomskim Fakultetom iz Bratislave – Slovačka

Fakultetom za menadžment iz Karvine – Češka Republika

Fakultetom za menadžment iz Czestochova – Poljska 

Ekonomskim Fakultetom iz Miskolca – Mađarska i

Ekonomskim Fakultetom iz Košica – Slovačka,

organizuje medjunarodnu konferenciju

EKONOMSKE PERSPEKTIVE DRUGE DECENIJE XXI VEKA

– Kako izaći iz krize –

 Beogradska bankarska akademijia, 14. i 15. april 2010. godine.

Rok za dostavljanje referata napisanih na engleskom jeziku: 15. mart 2010. godine.

Referate slati na adresu: konferencija-v4@bba.edu.rs

Poziv za učešće