Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi, Novi Sad, 18-20 februar 2010.

BBA je i ove godine bila izlagac na 6. medjunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“ koji se odrzao u Novom Sadu od 18-20.02.2010. godine.
Tom prilikom stand su posetili zainteresovani kandidati za upis na osnovne i diplomske akademske master studije kao i prijatelji BBA.