Mr. Ivana Simeunović odbranila doktorsku disertaciju

Mr Ivana Simeunović, asistent  odbranila  je 6. septembra 2010. godine doktorsku disertaciju „Statističko-aktuarske osnove i rešavanje problema u procesu formiranja tarifa u osiguranju od autoodgovornosti“ na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, pred komisijom u sastavu: prof. dr Hasan Hanić, mentor, dr Veselin Avdalović, vanredni profesor, predsednik Komisije i dr Mladenka Balaban, docent, član Komisije.

6sep_is_1 6sep_is_2 6sep_is_3