Na BBA instalirana nova softverska platforma za praćenje i analizu berzanskih i finansijskih informacija

TeleTrader_logo_CMYK

U četvrtak, 4. marta 2010. godine softverska kuća TeleTrader, čije je sedište u Beču (www.teletrader.com), instalirala je softversku platformu TeleTrader Professional Workstation koja vešto kobminuje prefinjen analitički softver sa bazom pouzdanih berzanskih podatak iz celog sveta.

Uz brojne mogućnosti koje pruža u pogledu individualnog korisničkog podešavanja, platforma TeleTrader Professional koristi veoma moćne alate za tehničku analizu i pruža mogućnost izbora brojnih ažurnnih i kvalitetnih podataka relevantnih za fundamentalnu analizu svih vrsta HoV kojima se trguje na relevantnim svetskim finansijskim berzama/tržistima. Kao takva, ova platforma predstavlja, prema mišljenju profesora Hasana Hanića, veoma korisno sredstvo za unapređenje odluka kako profesionalnih tako i privatnih investitora koji trguju na berzama širom sveta.

Na ovoj platformi, koju koriste Raiffeisen Banking Group Austria, Hypo banka, Volksbanken Group Austria i druge finansijke organizacije i institucije, studenti BBA u okviru predmeta Berzansko poslovanje razvijaće svoje veštine za korišćenje softvera, analitičkih oruđa i baza podataka za donošenje boljih investicionih odluka.