Na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji godine održana Međunarodna naučna konferencija „EKONOMSKE PERSPEKTIVE DRUGE DECENIJE XXI VEKA – Kako izaći iz krize“

Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Višegradskog fonda - međunarodne organizacije osnovane od strane 
vlada zemalja Višegradske grupe V4 koju čine Češka Republika, Republika Mađarska, Republika Poljska i Slovačka republika.
Konferencija je realizova u okviru projekta “Jačanje obrazovne i naučne saradnje među ekon“ (Strengthening the educational
and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe“
www.ekf.tuke.sk/ivf/
Naučno-stručne referate podneli su nastavnici sledecih fakulteta:
1.      Beogradska bankarska akademija u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka
2.      Ekonomski Fakultet iz Bratislave – Slovačka
3.      Fakultet za menadžment iz Karvine - Češka Republika
4.      Fakultet za menadžment iz Čestohove - Poljska
5.      Ekonomski Fakultet iz Miškolca – Mađarska
6.      Ekonomski Fakultet iz Košica - Slovačka
7.      Koledž za društvene i administrativne poslove iz Havirova – Poljska
8.      Fakultet za ekonomiju i administraciju iz Pardubice
Konferenciju je otvorio prof. dr Slobodan Jauković, pomoćnik Ministra prosvete Vlade Republike Srbije.
Referati prezentovani na Konferenciji biće ppublikovani u dvema monografijama, jedna u Slovačkoj, a druga u Poljskoj.