OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Obaveštavaju se studenti da je Uprava fakulteta donela odluku o održavanju ispitnog roka – oktobar 2 za studente kojima je ostao jedan ispit za uslov.

Prijava ispita je od ponedeljka do srede, 04-06. oktobra 2010. godine.

Pismeni i usmeni deo ispita održaće se istog dana, u subotu 9. oktobra 2010. godine od 9-15 časova.

 

Dekan Fakulteta