Obuka brokera, investicionih savjetinka i investicionih menadžera u Republici Srpskoj

Obuka brokera, investicionih savjetinka i investicionih menadžera u Republici Srpskoj
Beogradska bankarska akademija potpisala je Ugovor o obuci brokera, investicionih savjetinka i investicionih menadžera sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Prvi ciklus kursa za Brokere uspešno je održan u periodu 07-18. maja 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Profesori i saradnici BBA održali su obuku 30 kandidata, u ovom ciklusu.
Prvi ciklus kursa za Investicione menadžere i Portfolio menadžere počeo je 21. maja i trajaće do trajaće do 29. juna. Nastava je podeljena u dve grupe 1. 100 časova za Investcione menadžer, a 120 časova za Portfolio menadžere.