Okrugli sto PERSPEKTIVE ZAPOŠLJAVANJA I NOVI PROFESIONALNI ZAHTEVI FINANSIJSKOG SEKTORA

Beogradska Bankarska Akademija u saradnji sa Instituta ekonomskih nauka organizovala je 18. marta okrugli sto „Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora„. Uvodno izlaganje podneo je prof. dr Hasan Hanić, predsednik BBA.

Program

Upustvo za pisanje radova

mart18_sto_pz1 mart18_sto_pz7 mart18_sto_pz4