Održana osnivačka skupština Udruženja finansijskih analitičara Srbije (UFAS)

ufas logo

U sali A1 BBA i IEN održano je zasedanje Osnivačke skupštine Udruženja finansijskih analitičara Srbije (UFAS). Skupštinu je otvorio inicijator prof. dr Dejan Erić koji je pozdravio sve prisutne, ukazao na osnovnu ideju i ciljeve formiranja udruženja i predložio sledeći dnevni red, koji je jednoglasno usvojen:

  • Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara
  • Donošenje akta o osnivanju Udruženja
  • Predstavljanje predloga Statuta, diskusija o predlogu i usvajanje Statuta Udruženja
  • Izbor članova Upravnog odbora
  • Izbor članova Nadzornog odbora
  • Izbor predsednika i podpredsednika Upravnog odbora
  • Izbor znaka (loga) UdruženjaRazno

dec9_ufas6 dec9_ufas1 dec9_ufas3


1. Nataša Marjanović, predsednik Upravnog odbora
Za predsednika Skupštine jednoglasno je izabran prof. Erić a za zapisničara istraživač saradnik Insituta Aleksandar Zdravković. Nakon usvajanja Akta o osnivanju i Statuta predstavili su se kandidati i pristupilo se izboru članova organa društva. Za članove upravnog odbora izabrani su:

2. Siniša Krneta, podpredsednik
3. Vladimir Pavlović
4. Vladimir Drašković i 5. Ivana Pavlović.

Za članove Nadzornog odbora izavrani su:

– dr Mališa Đikić

– dr Tanja Jovanić

– Zoran Drobnjak

dec9_ufas4 dec9_ufas5

Akt o osnivanju Udruženja potpisalo je 33 fizička lica i 2 instititucije. Puno podršku radu Udruženja pružili su Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija kao institucionalni članovi i domaćini Udruženja.