Otvaranje Fakulteta

Galerija fotografija sa uvodnog predavanja povodom

otvaranja Fakulteta

5. oktobra 2005. godine